Κανονισμοί Λειτουργίας της Κατασκήνωσης

 1. Γίνονται δεκτά παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 5-14 ετών που κατανέμονται στους κοιτώνες ανάλογα με το φύλο και την ηλικία τους.
 2. Η έξοδος των παιδιών από τους χώρους της κατασκήνωσης γίνεται μόνο από τους γονείς τους με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή από τρίτους με Εξουσιοδότηση.
 3. Το επισκεπτήριο και η είσοδος είναι μόνο κάθε Κυριακή 10:30 – 13:30 και 17:00 – 20:00.
 4. Για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών στην κατασκηνωτική ζωή, δεν έχει επισκεπτήριο της υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας.
 5. Οι κλήσεις των γονέων γίνονται καθημερινά 10:00 – 12:30 και 17:00 – 19:00). Επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων από τα παιδιά με την προϋπόθεση ότι θα παραμένουν κλειστά της ώρες κοινής ησυχίας το μεσημέρι και μετά το σιωπητήριο το βράδυ.
 6. Σε περίπτωση ανάγκης η Γραμματεία της κατασκήνωσης επικοινωνεί με τους γονείς.
 7. Στην κατασκήνωση λειτουργεί κυλικείο με χυμούς, παγωτά, αναψυκτικά και τηλεκάρτες.
 8. Τα παιδιά μπορούν να αφήσουν τα χρήματά τους προς φύλαξη και να παίρνουν καθημερινά ένα ποσό για τις ανάγκες τους.
 9. Η κατασκήνωση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες χρημάτων ή αντικειμένων.
 10. Για τυχόν ιατρικά προβλήματα θα πρέπει να ενημερώνεται υποχρεωτικά ο γιατρός της κατασκήνωσης. Για τα ιατρικά συμβάντα των παιδιών το Ιατρείο ενημερώνει άμεσα τους γονείς. Τα έξοδα για φάρμακα, στις αγωγές των παιδιών καλύπτονται από τους γονείς στα επισκεπτήρια.
 11. Οι οργανωμένες δραστηριότητες για τα παιδιά εντός της κατασκήνωσης θεωρούνται αποδεκτές από τους γονείς, εκτός εάν έχει δοθεί διαφορετική, γραπτή εντολή από αυτούς.
 12. Στελέχη και παιδιά με αποκλίνουσα συμπεριφορά, θα αποχωρούν από την κατασκήνωση.